ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
Department
รายการสินค้าที่จัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง
Kerry Express
ลำดับที่: 1
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00533
วันที่จัดส่ง: 02 กุมภาพันธ์ 2567 09:18
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019806663
Kerry Express
ลำดับที่: 2
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00532
วันที่จัดส่ง: 24 มกราคม 2567 13:27
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019806656
Kerry Express
ลำดับที่: 3
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00531
วันที่จัดส่ง: 22 มกราคม 2567 12:57
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019806654
Flash Express
ลำดับที่: 4
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00530
วันที่จัดส่ง: 20 มกราคม 2567 09:39
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH4801555JC23L
Kerry Express
ลำดับที่: 5
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00529
วันที่จัดส่ง: 06 มกราคม 2567 13:46
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512391
Kerry Express
ลำดับที่: 6
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00527
วันที่จัดส่ง: 05 มกราคม 2567 09:30
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512389
Kerry Express
ลำดับที่: 7
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00528
วันที่จัดส่ง: 03 มกราคม 2567 13:38
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019512387
Kerry Express
ลำดับที่: 8
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00524
วันที่จัดส่ง: 23 ธันวาคม 2566 11:37
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH010151H37Z3B1
Kerry Express
ลำดับที่: 9
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00526
วันที่จัดส่ง: 23 ธันวาคม 2566 11:37
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH670351H3MU9D
Kerry Express
ลำดับที่: 10
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00525
วันที่จัดส่ง: 14 ธันวาคม 2566 13:23
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH0306509APW7E