ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
Department
รายการสินค้าที่จัดส่งแล้ว/อยู่ระหว่างการจัดส่ง
Kerry Express
ลำดับที่: 1
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00552
วันที่จัดส่ง: 15 มิถุนายน 2567 10:01
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019675046
Kerry Express
ลำดับที่: 2
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00551
วันที่จัดส่ง: 12 มิถุนายน 2567 08:25
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019675040
Kerry Express
ลำดับที่: 3
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00550
วันที่จัดส่ง: 05 มิถุนายน 2567 11:02
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0020455995

ลำดับที่: 4
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00549
วันที่จัดส่ง: 16 พฤษภาคม 2567 09:41
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0020455969
Flash Express
ลำดับที่: 5
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00548
วันที่จัดส่ง: 15 พฤษภาคม 2567 14:18
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH20055N1U148D
Flash Express
ลำดับที่: 6
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00547
วันที่จัดส่ง: 15 พฤษภาคม 2567 14:17
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH20075N1EFT9B
Kerry Express
ลำดับที่: 7
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00546
วันที่จัดส่ง: 28 เมษายน 2567 13:43
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0018328249
Kerry Express
ลำดับที่: 8
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00544
วันที่จัดส่ง: 21 เมษายน 2567 14:51
หมายเลขพัสดุ คลิก!
KBKKU00017439XZ
Flash Express
ลำดับที่: 9
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00545
วันที่จัดส่ง: 20 เมษายน 2567 13:35
หมายเลขพัสดุ คลิก!
TH01445HK5RM9B
Kerry Express
ลำดับที่: 10
เลขที่ใบสั่งซื้อ: 00543
วันที่จัดส่ง: 08 เมษายน 2567 11:34
หมายเลขพัสดุ คลิก!
PSP0019675035